Lettergrootte:  Normaal
Groot    

Advies Woonzorgcentrum Sint-Maarten in Born

 • Orbis MC gaat nieuwbouw realiseren met betrekking tot Woonzorgcentrum Sint-Maarten in Born. Deze nieuwbouw wordt buiten het centrum van Born gerealiseerd. De adviesraad heeft aan gemeentebestuur en Orbis met klem geadviseerd om de nieuwbouw alsnog in het centrum van Born te realiseren. Dit bleek niet mogelijk. Wel heeft het advies tot gesprekken geleid over gezamenlijk overleg in de toekomst voor nieuwbouwplannen van Orbis. De adviesraad zal daarbij met name letten op: kleinschalige woonvormen, de binding met de woonkern en de sociale omgeving voor de ouderen.

Advies Seniorenloket Sittard – Geleen

 • De gemeente heeft de Adviesraad gevraagd advies uit te brengen over het seniorenloket. De verwachting is dat het Seniorenloket opgenomen wordt in de plannen rond de wijksteunpunten. Besloten wordt om dit thema op te pakken zodra  er meer duidelijkheid over is.  In Geleen is reeds een nieuw Zorgloket. Bewoners zijn hier zeer te spreken over: goede privacy (gesloten deur), goede en snelle informatie, indien noodzakelijk kan men ook thuis worden bezocht. Zorgloket fungeert hier dus ook als “seniorenloket”. 

Werkbezoeken

De adviesraad legt ook werkbezoeken af. Doel van de werkbezoeken is actieve oriëntatie op voorzieningen voor ouderen. Door het afleggen van werkbezoeken kan de adviesraad haar functie beter vervullen.

 • Werkbezoek Zilverlinde: In 2009 is het woonzorgcomplex De Zilverlinde in Geleen officieel geopend. ZO Wonen realiseerde dit complex in samenwerking met Orbis Medisch en Zorgconcern op de plek van de voormalige Engelbewaarderkerk in de Geleense wijk Lindenheuvel.  Zilverlinde is een kleinschalige woongemeenschap voor demente ouderen (36 seniorenappartementen en vijf woonunits voor ouderen met dementie).
  Interessant is het zorgconcept met de nadruk op belevingsgerichte zorg.
 • Werkbezoek Franciscus: Woonzorgcentrum Beek van Zorggroep Vivantes exploiteert 150 luxe appartementen waar wonen, welzijn en zorg hoog in het vaandel staan. De cliënt kan volledig zelfstandig blijven wonen en de zorg inkopen bij Vivantes Zorggroep. Er is uiteraard wel een zorgindicatie nodig. Binnen het woonzorgcentrum zijn twee thuiszorgteams werkzaam die 24 uur zorg bieden, zowel in de appartementen als in de wijk en omgeving.
  Daarnaast beschikt woonzorgcentrum Beek over 3 logeerkamers. De doelstelling hiervan is, dat de cliënt kan aansterken na een ziekenhuisopname om zo de partner of de mantelzorger(s) te ontlasten.
  Verder zijn er 26 appartementen gerealiseerd. Er zijn 13 plaatsen voor licht-dementerende ouderen en 13 plaatsen voor ouderen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.  Op 23 december 2010 publiceerde De Volkskrant een ranglijst van 350 verpleeghuizen en 1260 verzorgingshuizen en verzorgingshuizen met een verpleegunit. Uit deze lijst blijkt verzorgingshuis Franciscus Beek van Vivantes Zorggroep op een 6e plek te staan. Daarmee staat dit huis op de hoogste plek van alle Limburgse verzorgingshuizen. Voor de adviesraad was vooral het totale zorgconcept interessant naast de manier waarop aandacht voor de (oudere) bewoners is uitgewerkt.
 • Werkbezoek Wijksteunpunt Obbicht: We werden heel hartelijk ontvangen door Mevr. Gerthie de Klein van Partners in Welzijn van de gemeente.
  Het wijksteunpunt is een ontmoetingsplaats voor 50 plussers en iedereen die daar behoefte aan heeft. Op het moment dat we binnenkwamen was een groep mensen bezig met "geheugentraining" o.l.v. een docente van de Volksuniversiteit.
  Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals koffie drinken, een kaartje leggen, een film bekijken. Op donderdag kun je er terecht voor een heerlijke maaltijd. Kortom, het is een gezellige plek voor iedereen. Ook is er een samenwerking tussen Wijksteunpunt Obbicht
  en Wijksteunpunt Hof van Eynatten in Limbricht,  b.v.voor dansavonden. De mensen, die erheen willen, worden zelfs gehaald en teruggebracht met een busje.
  Bovendien is er een wijkverpleegkundige, een zorgtrajectbegeleider /mantelzorgondersteuner op vastgestelde tijden aanwezig.
  Het adres is Burg.Venckenstraat tussen 4 en 6 in Obbicht.
  Info: 046-8881456 / 06-13370258
  Het is de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen.

Thema-avonden

 • Kleinschalig wonen voor ouderen
  In 2011 werd in een volle aula van Trevianum Scholengroep een thema-avond georganiseerd met de titel " Kleinschalig wonen voor ouderen: samenwerken aan een thuis in de gemeente Sittard-Geleen". Spreker was Prof. Dr. Jan Hamers. Roger Ruyters, Raad van Bestuur van Meander Groep sprak over betere kansen voor ouderen in een kwetsbare positie ............ en wie gaat dat betalen ?
 • Regie in eigen hand
  De Adviesraad heeft in 2012 drie goedbezochte en levendige informatie-avonden georganiseerd. Notaris Tim Gielens van Metis Notarissen in Sittard heeft een aantal belangrijke onderwerpen besproken en toegelicht, die van belang zijn voor ‘jong en oud’ onder de noemer: "regel een aantal zaken goed, vóórdat U dat minder goed of niet meer kunt door ziekte, overlijden en bijzondere situaties”.
  In de Ontmoetingskerk in Geleen, de Oase in Sittard en Sint Maarten in Born werd alles verteld over testament, volmacht, wilsbeschikking, nalatenschap, schenkingen en belastingen. De informatie-avonden zijn door zo’n 250 mensen bezocht.

Op 21 maart 2018 waren er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Aangezien de politieke partijen in onze gemeente hun programma 2018-2022 gingen opstellen, heeft de Adviesraad met veel politieke partijen al in de maanden oktober en november 2017 gesprekken ingepland om de visie van de Adviesraad nader toe te lichten.

Inmiddels is er een nieuw College van B en W gevormd. De gesprekken met de ploitieke partijen dienen niet incidenteel te zijn, maar de Adviesraad streeft er naar om deze regelmatig te voeren.